HOME
     
 

 

Chriwa kontrolisanje postrojenja i procesa odvija se od zastitnog upravljanja do slobodnog programiranog SPS-kontrolisanja sa pracenjem preko monitora.

 

Resenja za upravljanje na multifukcionalnoj platformi (MP) spajaju izdrzljivost klasicnih komponenti kao sto je Touch-Panel i SPS sa prednostima PC racunara.

 

Pored online testova i prilagodjavanja na mestu tokom pustanja postrojenja u rad, softver prati daljinsko odrzavanje preko modema i ISDN-a kao i odrzavanje opreme (hardver) i rad na licu mesta.

 

Prosireni deo postrojenja se integrise u postojeci upravljacki sistem bez problema, zahvaljujuci modularnom konceptu tehnika kontrole koje daje Chriwa.

Kontrolni orman sa procesnom vizuelizacijom


  Kontrola bunara preko mobilnog ili obinog telefona predstavljaju nas standard.

Procesna vizualizacija koju koristimo, pokazala se uspesno u mnogim industrijskim delatnostima.

Kako bi klijent dugorocno imao softverski paket po najnovijem standardu, Chriwa, pored razvoja indivisualnih procesnih resenja vizualizacije je i distribucioni partner za razvojne programe vizualizacije.

Prilagodjavanje programa za upravljanje

 i procesne vizuelizacije

 Postrojenje za obradu otpadnih voda  

 

Chriwa d.o.o., Kneza Mihajla 6, 11500 Obrenovac, tel/fax: + 381 11 8723 324, info@chriwa.rs 

www.chriwa.rs