HOME
   
 

 

Grupacija Chriwa razvija sa njenim sestrama preduzecima konstantno nove smernice tehnologije i unapredjenja za postojeca postrojenja radi optimizacije:

- troskova rada

- jednostavnosti upotrebe

- sigurnosti pri radu

- odrzavanja kvaliteta

 

Uronjeni rotacioni diskovi (URD) se prevashodno koriste za biolosko ciscenje, kako kucne tako i komunalne otpadne vode, ali i za industrijske potrebe.

 

Postupak cvrste podloge URD ima bitne prednosti kod preciscavanja otpadne vode:

- kompaktan

- robustan

- mala potrosnja energije

- lako koriscenje

- potreban mali prostor

- mali troskovi odrzavanja

- velika bezbednost cak i pri udarnom ostecenju

S+P uronjeni rotacioni diskovi


Chriwa Filt materijali su specijalni, selektivno filtrirajuci granulati, koji su zasnovani ili proizvedeni na bazi prirodnih minerala.

Zbog njihovog inertnog karaktersa garantovano je da se mineralizacija vode ne menja. Dodatak hemikalija ili drugih sredstava za postizanje cilja preciscavanja nije potreban.

 

U zavisnosti od izbora prirodnih osnovnih materija i nacina aktiviranja, materijali su uglavnom efikasni za odstranjivanje:

- MANGANA (ChriwaFilt MN)

- H2S (ChriwaFilt H2S)

- ARSENA  (ChriwaFilt A)

- FLUORIDA  (ChriwaFilt F i AP)

- RADIUMA  (ChriwaFilt RA)

- i URANA  (ChriwaFilt U)

Uzburkani talog se odvaja u kosim bistracima a preciscena otpadna voda se moze isputati shodno zakonskim propisima.

 

Chriwa d.o.o., Kneza Mihajla 6, 11500 Obrenovac, tel/fax: + 381 11 8723 324, info@chriwa.rs 

www.chriwa.rs