HOME
     
 

 

 

 

Voda omogucava zivot.

 

Konstantno dobar kvalitet vode je osnova naseg zdravlja.

 

Veliki je broj Chriwa komunalnih i kucnih vodovodnih postrojenja u upotrebi u zemlji i inostranstvu.

 

 

Chriwa resava sve pojedinacne slucajeve u skladu sa kvalitetom postojece vode i zahtevima za obradjenu vodu.

postrojenje sa akrtivnim ugljem za smanjenje sadrzaja hlora

 

Cevovodni sistemi konstruisani u 3D crtezima, doprinose optimalnom iskoriscenju prostora i svojim logicnim rasporedom olaksavaju odrzavanje i servisiranje, uz jednostavnu identifikaciju grupnih elemenata postrojenja.

postrojenje pitke

vode za otkiseljavanje

Pumpna stanica

u postrojenju za obradu pitke vode

 

 

Chriwa d.o.o., Kneza Mihajla 6, 11500 Obrenovac, tel/fax: + 381 11 8723 324, info@chriwa.rs 

www.chriwa.rs